fav.svg
Dom Wczasowy

BRIDO

Grunwaldzka 41
57-256 Bardo
Gazeta

GROSZ

KWARTALNIK NUMIZMATYCZNY

Kwartalnik Numizmatyczny GROSZ, który ukazuje się nieprzerwanie od ponad 35 lat.

Głównym założeniem było i jest propagowanie wiedzy o numizmatyce jako pomocniczej nauki historii. Działalność związana z wydawnictwem GROSZA jest niedochodowa a symboliczna opłata za roczną prenumeratę pozwala na druk w nakładzie 250 sztuk kwartalnie.

Wszystkich chętnych zapraszamy do nadsyłania materiałów oraz do czytania GROSZA .

Artykuły prosimy przesyłać na adres: grosz-redakcja@op.pl



Redakcja: Adriana Musiał-Śliwka, Zdzisław Bogus, Jan Waluś, Robert Gorzkowski, Konrad J.Waluś,
Zbigniew Szczerbik, Andrzej Musiał – red.naczelny

Wydawca: Adriana Musiał-Śliwka, ul. Grunwaldzka 41, 57-256 Bardo
e-mail: m-adzina@tlen.pl

Korespondencja: Konrad J.Waluś, Os. Polan 37/10 , 61-253 Poznań
e-mail: grosz-redakcja@op.pl

DRUK: Mediakolor ul. Jaskółcza7, 09-408 Płock
e-mail: biuro@mediakolor.pl

Pierwszy numer

Numer 165 - 2021 r

fav.svg
Sprawdź

Jak dojechać?

Kontakt

Adres

Grunwaldzka 41
57-256 Bardo

Odwiedź Nas

Pogoda

PFR